Leermakers Zorggroep: Sterk in wonen op maat.

Leermakers Zorggroep specialiseert zich in het bieden van woonbegeleiding voor (jong) volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum. Wij bieden een kleinschalige woonvorm waarbij ‘wonen op maat’ centraal staat.

Ben je op zoek naar een woning waarin je zelfstandig kunt wonen met begeleiding die aansluit bij jou en jouw wensen, dan is dit wellicht de beste stap richting zelfstandig wonen. Iedereen heeft het recht om midden in de maatschappij te staan, zich te kunnen ontwikkelen en te leren op zijn of haar eigen manier.

Het doel is om zo min mogelijk last te ondervinden van je autisme. Er is voldoende aandacht om ervoor te zorgen dat je beter opgewassen bent tegen het dagelijkse leven.

Sinds 1 november 2014 is onze eerste woonvoorziening in ‘s-Hertogenbosch een feit en in 2016 is een tweede woning geopend waar maximaal 5 bewoners de kans krijgen een volwaardig bestaan op te bouwen. Vanaf januari 2017 starten we met een derde wooninitatief, centraal gelegen in ‘s-Hertogenbosch. Het betreft geen 24-uurs zorg, maar de bereikbaarheid van 24 uur is weliswaar gegarandeerd. De medewerkers hebben ruime ervaring in het werken met (jong) volwassenen met autisme.

Tevens maken wij gebruik van een kwaliteitssysteem dat binnen andere kleinschalige woonvoorzieningen gebruikelijk is.

Missie
Wonen op maat, waarbij de hulpvragen vanuit de bewoners komen. Er zal ondersteuning plaatsvinden op de verschillende levensgebieden. Denk hierbij aan het bieden van een dagstructuur, zorg voor dagbesteding, het bevorderen van de zelfredzaamheid en sociale context.

Visie
Leermakers Zorggroep hanteert als uitgangspunt dat ook mensen met autisme kunnen leren en zich ontwikkelen, het recht hebben om midden in de maatschappij te staan en daarin volwaardig te participeren.

Bij het ondersteunen van de cliënt hanteert Leermakers Zorggroep de wens voor zijn of haar handelen en betrekt ze daar waar mogelijk bij het ondersteuningsproces.

Meer informatie over Leermakers Zorggroep? Klik hier!