Eerste stap naar passend werk…

Sociale activering is de eerste stap op weg naar werk. Om de juiste, passende plek te vinden is het nodig om te weten wat je wilt, wat je kan en onder welke voorwaarden je het beste kan functioneren. Juist voor mensen met autisme is het vinden van werk op langere termijn belangrijk. We maken daarbij gebruik van de KIRA-methode, die speciaal ontwikkeld is voor mensen met autisme.

Werkfit
We verkennen de arbeidsmarkt en onderzoeken waar de mogelijkheden liggen met jouw persoonlijke situatie als uitgangspunt. Leermakers Arbeid heeft een contract met het UWV voor het uitvoeren van een Werkfit-traject. Mensen met een WGA (WIA-), Wajong- of Ziektewetuitkering ontvangen van het UWV een indicatie waarmee zij gebruik kunnen maken van dit traject. Heb je deze indicatie nog niet, dan ondersteunen wij jou bij de aanvraag ervan.

Aandacht voor ontwikkeling
Werkfit maken betekent dat je aan het einde van het traject klaar bent om aan het werk te gaan. Dit mag ook parttime zijn. Om dit doel te bereiken helpen we jou bij wat je nodig hebt voor jouw ontwikkeling. Als er belemmeringen zijn proberen we die weg te nemen of hanteerbaar te maken. We coachen je bij het ontwikkelen van meer zelfkennis en vertrouwen. We onderzoeken niet alleen wat voor werkzaamheden bij je passen, maar ook zaken als passende omstandigheden.

Reageer via het contactformulier en we nemen contact met je op.