Het begeleiden van mensen met autisme vraagt om specifieke competenties en vaardigheden. Leermakers Zorggroep werkt uitsluitend met ervaren professionals op het gebied van autismebegeleiding en arbeidsre-integratie.

Leermakers Zorggroep is een kleinschalige, laagdrempelige en persoonlijke zorginstelling voor mensen met een psychisch probleem of psychiatrische stoornis. Wij zijn gespecialiseerd in begeleiding voor kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme in combinatie met een normale tot hoge begaafdheid.

Samen met gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, UWV en woningbouwcorporaties bieden wij een optimaal hulpverleningsaanbod aan dat aansluit bij de zorgvraag en bij de sociale omgeving.

Wat is Leermakers Zorggroep?
Leermakers Zorggroep zorgt dat mensen met autisme volwaardig en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Kennis van je sterke en zwakke punten, voorspelbaarheid en structuur zijn daarbij zeer belangrijk. Hierdoor krijg je greep op situaties en op je leven.

Voor elke fase in het leven
Het begeleidingsaanbod stemmen we af op de zorgbehoefte. Of het nou gaat om een rustige of een minder rustige periode in je leven. De begeleider komt bij je thuis, op school of op het werk. Samen wordt gewerkt aan het vergroten van je zelfredzaamheid en je zelfregie. Samen werken we aan jouw plaats in de maatschappij.

Wat zijn de diensten van Leermakers Zorggroep?

Loop je vast met het zoeken naar en/of het behouden van werk? Wij coachen je bij de zoektocht naar en het behouden van passend werk. Door jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsbegeleiding zijn we in staat jou optimaal bij te staan.
Wij bieden ambulante begeleiding in de thuissituatie, maar spelen ook een adviserende rol voor beroepskrachten (groepsleiders, docenten, vrijwilligers) op het gebied van kennis over autisme. Daarnaast houden we ons bezig met het coachen van ouders en bieden we psycho-educatie rondom autisme aan zowel jongeren als volwassenen.
Naast woonbegeleiding en ambulante zorg hebben we ook aandacht voor de begeleiding op het gebied van werk en/of dagbesteding. We helpen je bij het vinden en behouden van een passende werkplek.
Leermakers Zorggroep specialiseert zich in het bieden van woonbegeleiding voor (jong) volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum. Wij bieden een kleinschalige woonvorm waarbij ‘wonen op maat’ centraal staat. Op drie locaties in het centrum van ‘s-Hertogenbosch.