Begeleiding, gewoon bij jou thuis.

Levensloopbegeleiding is een vorm van pro-actieve ondersteuning in het dagelijks leven en bij naderende verandering in de levensomstandigheden. Wij bieden specialistische begeleiding in de thuissituatie, maar spelen ook een adviserende rol voor beroepskrachten (groepsleiders, docenten, vrijwilligers) op het gebied van kennis over autisme. Daarnaast houden we ons bezig met het coachen van ouders en bieden we psycho-educatie rondom autisme aan zowel jongeren als volwassenen.

Begeleiding bij jou thuis, afgestemd op jouw behoeften en door een ervaren begeleider. Dat is wat wij doen. Door middel van vertrouwen, betrokkenheid en deskundigheid proberen we samen met jou een optimale leefsituatie te bereiken.

Begeleiding
Omdat aandachtspunten en doelen voor iedere persoon verschillend zijn, wordt er samen met jou een begeleidingsplan opgezet. Problemen en uitdagingen binnen verschillende levensgebieden worden aan de hand van dit begeleidingsplan structureel aangepakt. Hierbij kun je denken aan een breed scala van onderwerpen, zoals bijvoorbeeld: begeleiding bij plannen, het verminderen van stress, dagritme- en structuur aanbrengen, sociale vaardigheden, eigenwaarde en zelfvertrouwen opbouwen, aan zelfredzaamheid werken.

De ondersteuning vindt plaats in de directe omgeving, thuis, op school of op de werkplek. We werken daarbij nauw samen met zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.

Een cliënt van de Leermakers Zorggroep bij het KRO NCRV programma “De Reünie”.

Meer informatie over Leermakers Zorggroep? Klik hier!